Advocaten

Klik op onderstaande foto's voor meer details.

Mr. Theo Ickmans

Mr. Theo Ickmans

Theo Ickmans werd geboren  te  Hasselt, op 11 augustus 1956.  Zijn middelbare studies, richting Latijn, heeft hij voltooid aan het Atheneum Overpelt om daarna zijn universitaire studies te doorlopen  aan de VUB  faculteit rechtswetenschappen waar hij cursus volgde bij professor Butzler en Krings om af te studeren met onderscheiding.

Na zijn studies heeft hij in tegenstelling tot de toenmalige kandidaat stagiair in de advocatuur  zijn stage aangevangen aan de Balie te Brussel. Op deze wijze heeft hij een bijzondere progressieve praktijkvorming gekregen die hem tot op heden nog steeds onderscheidt  in zijn vakgebied. Zijn bijzondere interesse betreft  het beslagrecht en het handels  en vennootschapsrecht.

In 1981 heeft hij zich laten inschrijven aan de balie van Limburg waar hij later in contact  kwam met zijn huidige zakenpartner Erik Neuts met wie hij sedert 1988 een associatie vormt thans onder de naam A10Legal;

Door zijn uitgebreide sociale contacten en zijn alom besproken werkwijze  van doordrijven  en kennis van zaken heeft hij een stevige reputatie als advocaat 

Na meer dan 35 jaar advocatuur is zijn loopbaan gekenmerkt door een blijvende en  uitgesproken interesse en bekwaamheid  voor economische materies en het beslagrecht naast uiteraard aanverwante materies.

U zal in hem een aangenaam en belezen  advocaat ontmoeten, die met kennis van zaken U zal begeleiden in moeilijke economische geschillen. Hij zal U met zijn bijzonder uitgebreid netwerk en jarenlange ervaring verbazen en boeien. 

LinkedIn Theo Ickmans >> klik hier <<

Mr. Anne-Lore Neuts
Mr. Erik Neuts
Mr. Erik Neuts

Mr. Erik Neuts

Erik Neuts volgde de richting wiskunde/wetenschappen aan het Atheneum  te Leopoldsburg.

Zijn universitaire studies aan de KULeuven  faculteit rechtswetenschappen zijn gekenmerkt door een onafscheidelijke dualiteit  tussen recht en economie in de brede zin van het woord.

In de periode 80-85 werd hij onderwezen door eminente rechtsgeleerden en economen/fiscalisten zoals Walter Van Gerven, Frans Van istendael,  Jan Ronse , Lieven Dupont, Louis Paul  Suetens, Roger Blanpain. Zijn eindwerk  betrof een analyse van de economische, fiscale en arbeidsrechtelijke positie van de gehuwde student  en dit onder  begeleiding van Koen Geens… Hij studeerde af in 1985 met onderscheiding.

In 1985-86 volgde hij met succes een specialisatie Europees recht aan de Université de Strasbourg - Institut des Hautes Etudes Européennes.

In de zomer van 1986 heeft hij de eed afgelegd als advocaat-stagiair aan de balie van Tongeren hetwelk hij combineerde met zijn militaire dienst. Aldaar kwam hij in contact met zijn huidige zakenpartner Theo Ickmans met wie hij sedert eind jaren 80 een associatie vormt thans onder de naam A10Legal.

Na meer dan 30 jaar advocatuur is zijn loopbaan gekenmerkt door een uitgesproken interesse voor niet alledaagse casussen en een creatief out of the box denken, hetgeen soms tot verrassende uitspraken en boeiende rechtsvinding leidt.

Hij heeft een bijzondere interesse voor bouwzaken en immobiliën,  handelsrecht,  arbeidsrecht, agrarisch recht, pacht en paarden alsook het  administratief – en  onderwijsrecht.

Hij  is kritisch met interesse voor actualiteit, markttendensen, wetenschap en techniek.

U zal in hem een no-nonsens advocaat ontmoeten, die naar U luistert, oplossingsgericht met U meedenkt, zonder af te wijken van professionele relatie die hij met U is aangegaan. Geen small talk, buiten professionele of nutteloze acties. Met een duidelijk doel voor ogen en in een rechte lijn naar de beoogde oplossing.  

 

Mr. Colette Wagemans
Mr. Colette Wagemans

Mr. Colette Wagemans

Colette Wagemans werd geboren in Tongeren op 8 december 1962.

Haar middelbare studies, wiskunde wetenschappen en moderne talen werden afgerond aan de Humaniora  Virga Jessa te Hasselt.

Daarna heeft ze  haar universitaire rechtenstudies aangevat aan de KULeuven. In de periode 80-85 volgde ze cursussen bij professor Walter Van Gerven,  Roger Dillemans, Frans Van Istendael,  Herman Cousy , Lieven Dupont, Louis-Paul Suetens, Herbots,  Roger Blanpain en de toen nog jonge Patrick Senaeve, Koen Geens… Zij studeerde af in 1985 met onderscheiding.  

In 1985-86 studeerde zij  aan de Université des sciences juridiques, politiques, sociales et de technologie de Strasbourg (Institut des haute études européennes)  alwaar zij 1986 het certificat d'études européennes  behaalde voor het volgen  van een bijzondere licentie Europees recht oa bij professor Koen Lenaerts, huidig vice president van het Europees Hof van Justitie.

In de zomer van 1986 heeft ze de eed afgelegd als advocaat stagiair bij de  Mr. Pierre Stas, advocaat in Tongeren, ere stafhouder en deken van de nationale orde van advocaten. Zij werd in 1988 bestuurslid van de jonge balie van Tongeren, medeoprichter en lid  van de redactie van het Tongerse balieblad T-lex en lid van de commissie binnen de Tongerse balie ter onderzoek van de wijzigingen van het gerechtelijk wetboek in 1990.

Haar juridische kennis werd voornamelijk geschaafd in het administratief recht (onteigeningen en ruilverkavelingen), in de bijzondere wetgeving van de landpacht en het verzekeringsrecht/lichamelijke letselschade.   

Samen met haar echtgenoot Mr. Erik Neuts heeft zij in 1987 een eigen advocatenkantoor opgericht  te Tongeren,  waar zij naast een eigen cliënteel ook freelance juridische argumentatie ontwikkelde in boeiende en niet alledaagse dossiers van gevestigde advocatenkantoren.

In die jaren werd ze ook benoemd tot lid van de bemiddelingscommissie te Tongeren in het kader van de bijzonder jeugdzorg.

In 1991 is zij een  vrij samenwerkingsverband aangegaan met de associatie Ickmans en Neuts, de voorloper van het huidige kantoor A10Legal te Bree. Sedertdien heeft ze vooral gewerkt in de burgerlijke afdeling van het voornamelijk bedrijfsgerichte kantoor. Ze ontwikkelde expertise in familierecht, familiaal vermogensrecht en erfrecht, bewindvoering en collocaties, bijzondere contracten en landpacht, aansprakelijkheid en verzekeringsrecht en lichamelijke letselschade, pacht, ....

Op 31 maart 1995 werd zij benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het kanton Bree, mandaat waarvoor haar bij KB van 3 februari 2014 het ereteken van ridder in de kroonorde verleend werd.

Na meer dan 30 jaar advocatuur is zij trouw gebleven aan de waarden en de principes die haar zelf hebben gevormd en geleid: onafhankelijkheid, professionalisme en empathie.

In haar zal U een gedreven advocaat ontmoeten die naar U luistert, oplossingsgericht met U meedenkt, bemiddelt als daarvoor ruimte en mogelijkheden zijn, maar vooral in haar element is als pleiter  bij de verdediging van Uw belangen en rechten.

Sedert jaren zal zij ook jonge confraters en studenten ondersteunen, opleiden en begeleiden tot goede juristen en deelnemen aan initiatieven die informeren en kansen bieden aan jonge mensen.

Secretariaat en ondersteunende dienst

Anja Spreeuwers
Monique Meijssen

Monique Meijssen