Preventieve & Curatieve begeleiding
Verdediging en belangenbehartiging
Minnelijke onderhandelingen
Arbitrage
Gerechtelijke procedures in binnen- en buitenland
Globale Juridische Service o.a. in volgende domeinen :
Aanneming & bouwrecht
Huur & pacht
Onteigeningen
Landbouw- & paardenrecht

Aansprakelijkheidsrecht
Handels- en ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Beslag en zekerheden
Incasso van facturen & vorderingen

Familierecht & erfrecht
Bemiddeling & echtscheidingen
Vermogensrecht
Arbeidsgeschillen

Verzekeringen, verkeer en letselschade