Historiek

Theo Ickmans startte zijn loopbaan aan de Brusselse balie in 1979. Hij ligt aan de basis van het advocatenkantoor in Noord-Limburg. In 1988 is een samenwerking opgestart met Erik Neuts actief aan de Tongerse balie sedert 1986. In 1991 werd de kern versterkt met de komst van Mr Colette Wagemans die toen reeds 5 jaar werkzaam was als advocaat in Zuid-Limburg.
Dankzij de complementaire specialiteiten van elk van hen bestrijkt het kantoor een ruim en gediversifieerd gamma aan rechtsdomeinen en kon alzo een breed klantenbestand uitgebouwd worden. Het zwaartepunt is gericht op de commercieel zakelijke belangen van vennootschappen en zelfstandigen dit echter zonder afbreuk te doen aan de privaatrechtelijke rechtsvragen van en voor particulieren.

Sinds 2001 werkt het kantoor onder de naam Advocaten TI-EN Legal ofwel A10Legal.
Het kantoor werkt met vaste interne medewerkers evenals diverse bevoorrechte externe advocaten zodat een vlotte dienstverlening tot zelfs over de grenzen heen kan worden gewaarborgd.

 

 

Activiteit

A10 Legal richt zich zowel tot particulieren als tot ondernemers (zelfstandigen, vennootschappen, K.M.O.'s, vrije beroepen en landbouwers). 

Het kantoor biedt haar preventieve dienstverlening aan om doelgericht toekomstige conflicten te vermijden hetzij risico’s in te perken. Curatief wordt er opgetreden in geval van een conflict: begeleiding bij procedures zowel voor de klassieke rechtbanken alsook tegenover arbiters en scheidsrechters.

De activiteiten ter ondersteuning van een ondernemer zijn gericht op het brede gamma van het ondernemingsrecht & handelsrecht: onderhandelingen begeleiden, bedrijfsstructuren uitzetten, contracten opstellen, vennootschapsrechtelijke problemen, invorderingen facturen, aannemingsrecht, zekerheden, ondernemingen in moeilijkheden en faillissementsrecht, distributieovereenkomsten, handelspraktijken, arbeidsrecht, bijstand bij expertises en schadegevallen, ...

Als particulier kan U bij A10 Legal terecht voor vragen, advies en begeleiding bij geschillen. Dit alles in de domeinen van personen- en familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning, relationele conflicten en (echt)scheidingen, vereffening en verdeling, afstamming, bemiddeling in familiezaken, erfrecht, huur, pacht, onteigeningen, bouwrecht, verkeersrecht zowel burgerlijk als strafrechtelijk, burgerlijke aansprakelijkheid, schade-afhandeling, .....

Er gaat eveneens een bijzondere interesse uit naar aspecten van het landbouwrecht en het paardenrecht.

De dienstverlening wordt geoptimaliseerd doordat er voortdurend geïnvesteerd wordt in permanente opleiding van onze advocaten en uitbouw van de juridische data.

Mr. Theo Ickmans

 

Handels- & vennootschapsrecht
-
Contracten
-
Beslag en zekerheden
-
Insolventierecht
-
Incasso

Mr. Erik Neuts

 

Bouw-, vergunningen & aannemingsrecht
-
Huurrecht & agrarisch recht
-
Onderwijsrecht
-
Arbeidsrecht
-
Handelsrecht & contracten

Mr. Colette Wagemans

 

Familierecht, bewindvoering & erfrecht
-
Familiaal vermogensrecht
-
Verkeer & letselschade
-
Pacht
-
Onteigeningen